Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Jún

2. Jún

Biblický text: 1.Mojžišova 15,1-21

9. Jún

Biblický text: 2.Mojžišova 13,13b-14,31

16. Jún

Biblický text: Marek 4,1-20

23. Jún

Biblický text: Žalm 73,1-28

30. Jún

Biblický text: Matúš 5,43-48