Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Jún

1. Jún

Biblický text: Lukáš 24,50-53

8. Jún

Biblický text:

15. Jún

Biblický text: 1.Jánova 2,7-14

22. Jún

Biblický text: Izaiáš 6,1-8

29. Jún

Biblický text: Ján 15,1-16