Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Jún

5. Jún

Biblický text: Matúš 12,38-50

14. Jún

Biblický text: Lukáš 7,36-50

21. Jún

Biblický text: Marek 7,31-37

28. Jún

Biblický text: Matúš 11,1-6