Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Jún

5. Jún

Biblický text: Efezanom 6, 10-20

12. Jún

Biblický text: Efezanom 6, 10-20

19. Jún

Biblický text: 1. Mojžišová 50, 15-21

26. Jún

Biblický text: 1. Kráľov 17, 2-10