Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Jún

4. Jún

Biblický text: Skutky apoštolov 2,22-24; 36-41

11. Jún

Biblický text: Skutky apoštolov 2,42-47

18. Jún

Biblický text: 1.Samuelova 1,10-11; 20-22; 24-25; 27-2,2; 2,10

25. Jún

Biblický text: 2.Mojžišova 20,14; Matúš 5,27-30