Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Jún

2. Jún

Biblický text: Skutky 1,1-11

9. Jún

Biblický text: Ján 14,15-18; 26; 16,14

16. Jún

Biblický text: Žalm 1,1-6

23. Jún

Biblický text: Žalm 34,1-11

30. Jún

Biblický text: Žalm 34,12-23