Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Jún

6. Jún

Biblický text: 2.Mojžišova 14,1-15,21

13. Jún

Biblický text: 2.Mojžišova 15,22-17,7

20. Jún

Biblický text: 2.Mojžišova 17,8-18,27

27. Jún

Biblický text: 2.Mojžišova 19,1-8