Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Jún

4. Jún

Biblický text: Žalm 92,1-16

11. Jún

Biblický text: Židom 4,1-13

18. Jún

Biblický text: Skutky 2,42-47

25. Jún

Biblický text: Matúš 13,44-46