Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Máj

6. Máj

Biblický text: Daniel 7,1-28

13. Máj

Biblický text: Žalm 113,1-9

20. Máj

Biblický text: Lukáš 24,46-53

27. Máj

Biblický text: Skutky 2,1-41