Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Máj

5. Máj

Biblický text: Skutky 10,1-11;18

12. Máj

Biblický text: Lukáš 1,5-25;57-66

19. Máj

Biblický text: Ján 14,15-31

26. Máj

Biblický text: Skutky 2,14-41