Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Máj

4. Máj

Biblický text: 1.Jánova 1,5-2,2

11. Máj

Biblický text: 1.Samuelova 1,1-2,1

18. Máj

Biblický text: Ján 7,37-39

25. Máj

Biblický text: 1.Jánova 2,3-6