Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Máj

3. Máj

Biblický text: Rimanom 8,5-11

10. Máj

Biblický text: Marek 7, 14-23

17. Máj

Biblický text: Skutky 1,5-9

24. Máj

Biblický text: 1.Mojžišova 11,1-9; Skutky 2,1-11

29. Máj

Biblický text: Efežanom 3,14-21