Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Máj

1. Máj

Biblický text: Kolosanom 3, 1-7

8. Máj

Biblický text: Marek 7, 14-23

15. Máj

Biblický text: Kolosanom 3, 1-11

22. Máj

Biblický text: Filipänom 4, 1-9

29. Máj

Biblický text: 1.Samuelova 18, 1-30