Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Máj

5. Máj

Biblický text: Ján 21,1-14

12. Máj

Biblický text: Matúš 11,1-19

19. Máj

Biblický text: Ján 21,15-19

26. Máj

Biblický text: 1.Korinťanom 15,1-20