Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Máj

2. Máj

Biblický text: 2.Mojžišova 5,1-6,8

9. Máj

Biblický text: 2.Mojžišova 7,14-10,29

16. Máj

Biblický text: 2.Mojžišova 11,1-13,8

23. Máj

Biblický text: Skutky 2,1-36

30. Máj

Biblický text: 2.Mojžišova 13,17-22