Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Máj

7. Máj

Biblický text: Marek 7,1-23

14. Máj

Biblický text: Židom 3,1-19

21. Máj

Biblický text: Rimanom 8,28-30

28. Máj

Biblický text: Ezecheiel 37,1-6; Skutky 2,36-39