Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

November

4. November

Biblický text: Ján 2,13-25

11. November

Biblický text: Matúš 6,11; Ján 6,48-51

18. November

Biblický text: Lukáš 13,10-17

25. November

Biblický text: 1.Tesaloničanom 4,13-18