Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

November

3. November

Biblický text: 2.Samuelova 7,1-29

10. November

Biblický text: Ján 16,1-15

17. November

Biblický text: Ján 15,1-17

24. November

Biblický text: Izaiáš 51,9-23