Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

November

2. November

Biblický text: Lukáš 8,40-42; 49-56

09. November

Biblický text: Žalm 13,1-6

16. November

Biblický text: 1. Mojžišova 15,1-21

23. November

Biblický text: 1. Mojžišova 41,50-52

30. November

Biblický text: Lukáš 18,18-30