Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

November

1. November

Biblický text: Židom 2,5-18

8. November

Biblický text: Ján 2,1-12

15. November

Biblický text: Rimanom 8,32-33

22. November

Biblický text: Rimanom 8,33-34

26. November

Biblický text: Jeremiáš 36,1-12