Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

November

6. November

Biblický text: 2. Mojžišová 20, 1.2.7 ; Filipänom 2,9-11

13. November

Biblický text: Matúš 13, 1-23

20. November

Biblický text: 1. Korintským 1, 26-31

27. November

Biblický text: Zjavenie Jána 3, 20-21