Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

November

5. November

Biblický text: Ján 2,1-11

12. November

Biblický text: Ján 2,13-25

19. November

Biblický text: Lukáš 17,11-19

26. November

Biblický text: Ján 3,1-21