Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

November

3. November

Biblický text: 1.Samuelova 5,1-7,1

10. November

Biblický text: Matúš 6,11

17. November

Biblický text: 1.Samuelova 7,2-17

24. November

Biblický text: Ján 11,1-44