Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

November

7. November

Biblický text: Žalm 1,1-6

14. November

Biblický text: Žalm 8,1-10

21. November

Biblický text: Matúš 1,1-17;22-23

28. November

Biblický text: 1.Mojžišova 38,1-30