Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

November

5. November

Biblický text: Daniel 2,1-49

12. November

Biblický text: Židom 7,1-28

19. November

Biblický text: Daniel 3,1-30

26. November

Biblický text: Daniel 4,1-34