Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Október

7. Október

Biblický text: Lukáš 19,1-7

14. Október

Biblický text: Matúš 11,16-19

21. Október

Biblický text: 1.Tesaloničanom 2,13-3,10

28. Október

Biblický text: 1.Tesaloničanom 4,1-12; 2.Tesaloničanom 3,6-13