Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Október

6. Október

Biblický text: Ján 16,5-16

13. Október

Biblický text: Lukáš 13,18-21

20. Október

Biblický text: Žalm 103,1-22