Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Október

5. Október

Biblický text: 1.Mojžišova 40,1-23

12. Október

Biblický text:

19. Október

Biblický text: 1.Mojžišova 40,7-8; 41,15-16

26. Október

Biblický text: 1.Mojžišova 41,1-49