Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Október

4. Október

Biblický text: Rimanom 8,17-20

11. Október

Biblický text: Rimanom 8,17-20

18. Október

Biblický text: Rimanom 8,26-28

25. Október

Biblický text: Rimanom 8,28-30