Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Október

2. Október

Biblický text: 1. Kráľov 18, 1-18

9. Október

Biblický text: 2. Mojžišová 19, 16-25; 20, 1-3

16. Október

Biblický text: 2. Mojžišová 20, 2-3; Ezechiel 16, 8-16

23. Október

Biblický text: 2. Mojžišová 20, 4-6

30. Október

Biblický text: Ján 1, 1-14