Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Október

1. Október

Biblický text: Ján 1,1-5

8. Október

Biblický text: Ján 1,1-18

15. Október

Biblický text: Ján 1,35-52

22. Október

Biblický text: 5.Mojžišova 26,1-11

29. Október

Biblický text: Efežanom 2,1-10