Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Október

6. Október

Biblický text: 1.Samuelova 2,11-36

13. Október

Biblický text: Ezdráš 3,1-13

20. Október

Biblický text: 1.Samuelova 3,1-21

27. Október

Biblický text: 1.Samuelova 4,1-22