Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Október

3. Október

Biblický text: Marek 2,1-3,6

10. Október

Biblický text: Ezechiel 37,1-14

17. Október

Biblický text: Kazateľ 2,1-26

24. Október

Biblický text: Žalm 2,1-12

31. Október

Biblický text: Ámos 9,11-15; Ján 2,1-11