Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Október

1. Október

Biblický text: Daniel 1,1-2

8. Október

Biblický text: Daniel 1,3-9

15. Október

Biblický text: Kazateľ 5,15-19

22. Október

Biblický text: 1.Korinťanom 2,1-10

29. Október

Biblický text: Židom 6,13-20