Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

September

1. September

Biblický text:

8. September

Biblický text: Marek 3,13-15

15. September

Biblický text: 1.Mojžišova 35,1-15

22. September

Biblický text: Žalm 13,1-6

29. September

Biblický text: 1.Mojžišova 35,1-15