Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

September

4. September

Biblický text:

11. September

Biblický text:

18. September

Biblický text: Matúť 5, 1-10

25. September

Biblický text: 2. Mojžišová 20, 1-17