Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

September

3. September

Biblický text: Lukáš 10,38-42

10. September

Biblický text: Filipänom 2,1-5

17. September

Biblický text: Matúš 16,13-24