Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

September

1. September

Biblický text: Matúš 25,15-30

8. September

Biblický text: Marek 1,14-15

15. September

Biblický text: Židom 11,32-12,3

22. September

Biblický text: 1.Samuelova 1,1-28

29. September

Biblický text: 1.Samuelova 2,1-10