Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove








My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

September

5. September

Biblický text: Rimanom 14,1-12

12. September

Biblický text: 2.Mojžišova 35,4-36,7

19. September

Biblický text: 2.Mojžišova 40,1-38

26. September

Biblický text: Kazateľ 3,1-15