Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

September

3. September

Biblický text: 1.Petrova 4,7-11

10. September

Biblický text: 2.Timoteova 3,1-5

17. September

Biblický text: 2.Korinťanom 2,15-16

24. September

Biblický text: Marek 8,22-30