Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

2% PRE HLÁSOK ULICE

O nás

Už dlhé roky sa venujeme deťom z nášho mesta a okolia.
Cieľom našich stretnutí je cez hry, spev, kreativitu, šport
objavovať nepoznané, prekonávať lenivosť, únavu, učiť sa nové veci.
Celoročnou prácou chceme podporova vzťahy priateľstva medzi deťmi,
motivovať, povzbudzovať a pomáhať dospievajúcim správne
sa rozhodovať v živote, ktorý majú pred sebou.

Dôležité údaje

Občianské združenie / IČO 42087155
Stöcklova 10 / 08501 Bardejov
Číslo účtu: SK7409000000005065252535

Čo organizujeme:

- celoročná klubová činnosť - LETNÉ TÁBORY
- víkendové pobyty - športové turnaje
- spoločenské hry - muzikálové vystúpenia

Dokumenty na stiahnutie

Plagát 2%

Potvrdenie o zaplatení dane

Poučenie k vyhláseniu

Vyhlásenie