Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Drábsko

Kontakt

Ak máte záujem o rezervovanie chaty na Drábsku kontaktujte:
Marcelka Beňová - email: macka.benova@gmail.com

Kalendár

Termíny v ktorých je chata ne/obsadená:

Kliknite TU

FOTO