Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Čo, kde a kedy?


Bardejov - Stöklova 12

Hlavné bohoslužby - Nedeľa 10:00
Biblická hodina - Streda 18:30

Mokroluh

Biblická hodina - Štvrtok 18:30


Záznamy z bohoslužieb, audioknihy a ďalší obsah najdete na Youtube

Kázne si môžete vypočuť aj na tejto stránke (pozri nižšie).Oznam


Myslíme a modlíme sa za mier na Ukrajine a ochranu naších bratov a sestier v Kristu, ktorí sú zasiahnutý vojnou.


Pastiersky list - Ukrajina Vyhlásenie RCB k napadnutiu Ukrajiny


Kázne

Nemohli ste sa zúčastniť bohoslužieb? Tu nájdete záznamy všetkých kázni.

Prejdi do sekcie kázne