Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Čo, kde a kedy?

BOHOSLUŽBY - Stöklová 12

Hlavné bohoslužby - Nedeľa 10:00
Modlitebná chvíľa - Nedeľa 9:00
Biblická hodina - Streda 18:30

DETI - Stöklová 12

Detská besiedka - Nedeľa 9:00
Detský spevokol Hlások - Piatok 16:00

MLÁDEŽ A DORAST - Stöklová 12

Stretnutie mládeže - Sobota 18:15
Stretnutie dorastu - Nedeľa 9:00

MOKROLUH č.33

Biblická hodina - Štvrtok 18:30

Kázne

Nemohli ste sa zúčastniť bohoslužieb? Tu nájdete záznamy všetkých kázni.

Prejdi do sekcie kázne