Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

Kázne roku 2023

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December